UdenPlus is een onafhankelijke lokale partij!

Uden is historisch gezien een plaats waar gastvrijheid de boventoon voerde. Toen Uden nog deel uitmaakte van het Land van Ravensteijn nam het mensen in bescherming die vanwege hun geloofsovertuiging andere gemeenten moesten ontvluchten. In de eerste wereldoorlog was Uden een toevluchtsoord voor mensen van andere nationaliteiten. Namen als Vluchtoord en de Belgenlaan verwijzen naar dit sociale verleden.

Ook in deze tijd en in de komende decennia zal de gemeente Uden haar sociale gezicht moeten tonen. Uden, Volkel en Odiliapeel vergrijzen en het aantal jongere en oudere mensen dat op hulp van anderen zal zijn aangewezen, groeit sterk. Tegelijkertijd voert de Nederlandse overheid een beleid dat erop gericht is dat mensen die beperkingen ondervinden, thuis blijven wonen. Om een voorbeeld te noemen: op dit moment verblijft één op elke vijf mensen die met dementie te kampen heeft in een zorginstelling. Over 15 jaar zal dit nog maar één op de tien zijn. De drempel om voor een zorginstelling in aanmerking te komen, wordt steeds hoger.

randloos en plusloos.png

Volg ons op Twitter en Facebook!

De laatste tweets over UdenPlus: