Op weg naar een Zorgzame Buurt

UdenPlus maakt zich sterk voor de leefbaarheid van de buurt te versterken én meer oog te hebben voor elkaar door informele netwerken te versterken en de sociale veiligheid te vergroten. Een motie van UdenPlus met deze strekking werd enige weken geleden door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Een eerste belangrijke politieke stap op weg naar een Zorgzame Buurt.

Privacywetgeving

Door UdenPlus wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leden. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de leden voor het goed uitvoeren van de verenigingswerkzaamheden en haar wettelijke taken. De leden moet erop kunnen vertrouwen dat de vereniging zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Valse start in de coalitiegesprekken!

De gemeente Uden heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een  imago waarbij politieke keuzes transparant zijn en de invloed van inwoners zoveel mogelijk wordt benut. Inwoners hebben  op dat vlak duidelijke signalen afgegeven die door de politiek serieus moeten worden genomen. De zogenoemde G-1000 bijeenkomsten zijn daar een voorbeeld van. Je zou mogen verwachten dat deze trend wordt doorgezet en aan de Udense politiek kan blijven kleven.