Privacywetgeving

Door UdenPlus wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leden. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de leden voor het goed uitvoeren van de verenigingswerkzaamheden en haar wettelijke taken. De leden moet erop kunnen vertrouwen dat de vereniging zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Valse start in de coalitiegesprekken!

De gemeente Uden heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een  imago waarbij politieke keuzes transparant zijn en de invloed van inwoners zoveel mogelijk wordt benut. Inwoners hebben  op dat vlak duidelijke signalen afgegeven die door de politiek serieus moeten worden genomen. De zogenoemde G-1000 bijeenkomsten zijn daar een voorbeeld van. Je zou mogen verwachten dat deze trend wordt doorgezet en aan de Udense politiek kan blijven kleven.

Lijst 8 UdenPlus komt op voor de zwijgende meerderheid!

UdenPlus is weliswaar vorig jaar opgericht, maar in feite al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 "geboren". Geen enkele partij in Uden, landelijk noch lokaal, besteedde op dat moment aandacht aan de gevolgen van de vergrijzing. Om deze leemte op te vullen in een streven naar een leeftijdsvriendelijke gemeente, doet UdenPlus mee aan de huidige verkiezingen voor de gemeenteraad in 2018. Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een concept van de Wereld Gezondheids Organisatie voor een gemeente waarin jong én ouder op een andere en betere manier met elkaar samenleven.

UdenPlus houdt van De Maashorst

In een leeftijdsvriendelijke gemeente is het belangrijk dat alle inwoners kunnen recreëren. Voor de een zal dat zijn door te sporten, voor een ander door te wandelen of fietsen. En waar kan dat beter dan in het prachtige natuurgebied De Maashorst? UdenPlus steunt dan ook initiatieven om te komen tot één Maashorst gemeente, waarmee een goed beheer van dit gebied ook op langere termijn gewaarborgd zal zijn.