Buurtgerichte Zorg!

foto15.jpg

Naast voorlichting en lesprogramma’s over gezond leven en leeftijdsvriendelijke zorgvoorzieningen en - gebouwen,  dient de dagelijkse zorg dicht bij mensen zelf te worden georganiseerd in professionele wijkteams met wijkverpleegkundigen, huisarts, GGZ en welzijnswerk. Deze wijkteams, ondersteund door actieve senioren, bepalen en regelen de benodigde zorg zodat men zo lang mogelijk verantwoord in de eigen omgeving kan blijven wonen.

UdenPlus wil met Buurtgerichte Zorg meer mensen de kans bieden om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Een plek waar mensen zich thuis voelen, waar ontmoetingsplekken zijn voor sociale contacten, bewoners elkaar helpen en daarin ook in gestimuleerd en ondersteund worden.