Voorzieningen voor Uden voor iedereen toegankelijk.

abc blokjes.JPG

Voor minstens zo’n 1.300 tot 2.000 Udenaren zijn voorzieningen van de gemeente en de zorg niet toegankelijk, omdat ze niet goed kunnen lezen en/of schrijven. Ook op de arbeidsmarkt ondervinden deze inwoners problemen.

UdenPlus is van mening, dat elke inwoner van de gemeente Uden op een eenvoudige manier gebruik moeten kunnen maken van gemeentelijke voorzieningen, maar ook van zorg. Het verstrekken van begrijpelijke informatie en mogelijkheden tot direct contact zijn daarbij van belang.