Een leeftijdsvriendelijke gemeente!

Alle generaties (business krt).jpg

Een aantal beleidsinitiatieven van de Wereldgezondheidorganisatie in de jaren 90, leidde in 2006 tot de lancering van het concept ‘"Een leeftijdsvriendelijke gemeente" en al snel was de conclusie dat de aspecten van de woon- en leefomgeving, de gemeenten vriendelijk en aantrekkelijk maakten voor álle inwoners. Het activiteitenaanbod is er divers en voor iedereen toegankelijk. Niemand wordt buitengesloten en ontmoetingsplaatsen bevorderen de sociale contacten. Mensen, van jong tot oud,  voelen zich veilig in een leeftijdsvriendelijke gemeente, zowel in het verkeer als in hun buurt.

Een leeftijdsvriendelijke gemeente informeert haar burgers goed en communiceert met de burger op een wijze die voor iedereen te begrijpen is. Professionele maatschappelijke instellingen, zoals een ziekenhuis of een zorginstelling, verbreden de kennis van vrijwilligers en mantelzorgers en doen zo nodig dienst als achterwacht. Een leeftijdsvriendelijke gemeente gaat uit van een ruim, divers, duurzaam en geschikt woningaanbod voor haar burgers.

Leeftijdsvriendelijk denken staat centraal in het gedachtegoed van UdenPlus. Voor iedereen ongeacht leeftijd, politieke kleur, sociale achtergrond of religie. Gemeentelijke diensten kunnen luisteren, voelen mee en worden door hen in staat gesteld mee te praten en mee te denken.

Beleidsmakers zullen dan ook uit hun ivoren toren moeten komen om hun voornemens te toetsen bij de burgers en adviesraden en beleidsbeslissingen rechtstreeks met hen te delen. Bijvoorbeeld over geschikte, betaalbare en duurzame woningen voor iedereen, ook voor starters, senioren en nieuwe woonvormen!