Ambitieloos milieuprogramma raakt de gezondheid van inwoners.

Milieu foto FB.jpg

De plannen van de coalitie om pas in 2035 (!) energie neutraal te zijn, steken schril af tegen het streven van de provincie en de gemeente Landerd om in 2025 de landbouw emissievrij te hebben.

Daarbij valt het op dat het CDA, met "milieu" in haar portefeuille, oorverdovend stil blijft over megastallen, vermesting (stikstof en fosfaat) en de kwaliteit van lucht en water. Op dit moment gaat het wel om een carpoolstrook.