Gevraagd: Medewerker Communicatie en PR voor UdenPlus

communicatie.png

UdenPlus heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bijna 2200 stemmen vergaard. Daardoor zijn 3 raadszetels verkregen. Daarenboven zijn 3 burgerleden aan het werk van onze fractie toegevoegd.  Het dagelijks bestuur van UdenPlus bestaat momenteel uit 3 leden.

De stemmen van de burgers die voor UdenPlus hebben gekozen, worden gekoesterd. Communicatie naar onze leden en kiezers heeft dan ook prioriteit. Als u zich voelt aangesproken tot het programma van UdenPlus en u heeft ervaring met communicatie, marketing  en/ of PR en als u graag vrijwilligerswerk wilt doen op het gebied van bestuur en politiek, dan nodigen wij u uit contact op te nemen met Marc Tichelaar, voorzitter van het bestuur van UdenPLus, telefoonnummer 06-14640855 of anders even te mailen naar info@udenplus.nl.

 Wat vragen wij van U?

U woont de maandelijkse vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij en periodiek bent u bij het fractieoverleg aanwezig; U coördineert de inhoudelijke inbreng  voor de periodieke nieuwsbrief aan de leden; U signaleert trends of ontwikkelingen in de Udense samenleving die naar uw mening om actie van UdenPlus vragen op het gebied van communicatie naar groepen burgers, de gemeente, andere fracties en/of de Udense media.

De gemiddelde tijd die u aan bovengenoemde taken spendeert, is gemiddeld  4 uur per week. U maakt deel uit van een groep enthousiaste, gemotiveerde mensen.