De fysieke kant van een leeftijdsvriendelijke gemeente!

Leeftijdsvriendelijk.jpg

UdenPlus beschouwt de Markt als centrale plaats voor cultuur en ontmoeting, voor iedereen bereikbaar met betaalbaar en zo nodig aangepast vervoer, maar in ieder geval via goede wegen, fietspaden en trottoirs.  

Naarmate men ouder wordt nemen mobiliteitsproblemen toe. Hoe staat het bijvoorbeeld met de toegang, gebruik en inrichting van de openbare ruimte. Een halte zonder schuilhokje is voor iedereen vervelend. En een moeder met een kinderwagen, zal een comfortabele opstap op de bus net zo waarderen als een oudere die moeilijker ter been is. Zijn andere voorzieningen op orde? Zoals goede fietspaden, goed onderhouden voetpaden. Zijn voldoende "rustmomenten" mogelijk (bankjes) en zijn de verkeersborden logisch geplaatst? Waar kunnen we elkaar ongedwongen ontmoeten? Waar kun je gratis van cultuur en/of muziek genieten?