Werkgelegenheid!

Werkgelegenheid.jpg

UdenPlus stimuleert behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Ondernemers, detailhandel, supermarkten, zorginstellingen en de vliegbasis Volkel zorgen voor veel werkgelegenheid en dienen tot het uiterste te worden gefaciliteerd. Minder regelgeving  en bureaucratie is daarbij een vereiste.
Een vast inkomen is belangrijk voor het zelfbeeld van mensen en vaak een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarnaast is het belangrijk onze jeugd te binden, immers veel jeugdigen verhuizen voor hun studie naar Den Bosch, Nijmegen, Eindhoven of Tilburg en keren niet meer terug naar Uden.

UdenPlus ziet jonge startende ondernemers cruciaal voor toekomstige werkgelegenheid en wil daarom extra kansen scheppen, bijvoorbeeld voor Misfits, Maashorst ondernemers en eventuele andere initiatieven. Belangrijk is HBO-onderwijs in Uden te faciliteren!