De psychische kant van een leeftijdsvriendelijke gemeente!

Leeftijdsvriendelijk.jpg

Het erbij horen en een vertrouwde omgeving speelt een steeds grotere rol. Zo kent iedereen nog wel het buurtwinkeltje, waar je binnen kon gaan om een kleinigheid te kopen en waar je er dan voor een duppie nog een Klein Ujes Snύpke kreeg. Buurtwinkels en andere buurtvoorzieningen sluiten echter meer en meer de deuren en de verloedering in buurten en wijken drijft ouderen naar binnen in hun woning die ze enkel nog verlaten als het echt nodig is. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Een leeftijdsvriendelijke gemeente draagt bij aan de mogelijkheid om ook psychisch gezond ouder te worden in de eigen omgeving zodat de kwaliteit van leven in stand blijft en zo mogelijk groter wordt.

UdenPlus bestrijdt eenzaamheid onder jong en oud en ziet het Bevrijdingspark als ontmoetingsrijke bewegingstuin voor alle leeftijden. Belangrijk voor een veilig gevoel zijn een veilige buurt, goed verlichte wegen en voldoende politie op straat.