De sociale kant van een leeftijdsvriendelijke gemeente!

Leeftijdsvriendelijk.jpg

UdenPlus maakt zich sterk om buurtactiviteiten te stimuleren! Samen met Buurtgerichte Zorg biedt dat meer mensen de kans om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving.

Ouderen spenderen gemiddeld genomen de meeste tijd in hun woning en directe leefomgeving. Zij hebben vaak al lange tijd gewoond in die buurt en voelen zich er mee verbonden. Hun sociaal netwerk bevindt zich voornamelijk in de buurt en als mobiliteit moeilijker wordt, is men nog meer aangewezen op buurtcontacten. Ook veilige informele contacten in buurtlokalen met buurtgenoten en anderen moeten mogelijk zijn. Wij willen inwoners zoveel mogelijk ondersteunen en betrekken bij het sociale leven en bij vrijwilligerswerk. Ook de buurtsamenstelling (jong samen met oud) is belangrijk.