Onderwijs en Laaggeletterdheid!

foto18a.jpg

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om goed te kunnen lezen en schrijven. In de  regio Noord/Oost-Brabant heeft 1 op de 9 inwoners tussen 16 en 65 jaar moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Uit onderzoek blijkt dat in Uden naar schatting 2000 mensen wonen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en vaker ziek dan geletterden. Ze leven gemiddeld 19 jaar in slechtere gezondheid en 6 jaar korter dan geletterde mensen. Een laaggeletterde heeft minder vaak werk, is minder maatschappelijk actief en leeft vaker in armoede. Deze doelgroep doet dan ook een groter beroep op (gemeentelijke) voorzieningen maar heeft grote moeite om brieven, websites of andere communicatiemiddelen van de overheid te begrijpen.

UdenPlus staat voor een effectieve aanpak om laaggeletterdheid te bestrijden. Dat is alleen mogelijk wanneer partijen met elkaar samenwerken om het bestaande aanbod basisvaardigheden voor volwassenen te verbeteren en uit te breiden met behulp van vrijwilligers en professionele taalondersteuners.