Meedoen voor iedereen.

logo_week_van_de_toegankelijkheid1.jpg

Nederland kent nog steeds een groot percentage inwoners, dat uitgesloten is van sociale deelname aan de samenleving, namelijk 15%. Dit zijn mensen, die in de meeste gevallen niet kunnen meedoen aan activiteiten, soms geen baan hebben, maar ook minder contacten hebben in hun eigen omgeving.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau komt het probleem van sociale ongelijkheid vooral door het verschil in opleiding. Het verschil in opleidingsniveau veroorzaakt namelijk een kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Dit effect zien we ook terug in de werkloosheidscijfers. Volgens het CBS is circa 77% van de werklozen laag- of middelbaar opgeleid. Ook voor een aantal Udenaren zijn de kansen niet optimaal (geweest), waardoor ze niet kunnen deelnemen aan de mooie dingen die Uden, Volkel en Odiliapeel te bieden hebben. Daar moet verandering in komen.