Dementievriendelijk!

FOTO19.jpg

In deze leefomgeving zijn dan ook voldoende zorg- en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals huisarts, fysiotherapie, dagbesteding, ruimten voor sociale ontmoeting, informatie- en communicatietechnologie. 

UdenPlus ondersteunt kwetsbare groepen in onze Udense gemeenschap, waaronder dementerende ouderen. Muzikanten muziek van vroeger voor hen laten spelen is een vorm van vrijetijdsbesteding die gestimuleerd moet worden, óók om eenzaamheid te bestrijden. Verder moet er voor worden gezorgd dat de leefomgeving, zowel binnen als buiten het eigen huis, zo is geregeld dat dementerende mensen hun weg bij alledaagse dingen, zoals opstaan, eten, douchen en aankleden kunnen vinden.