Duurzaamheid!

foto14.jpg

Kijk bijvoorbeeld naar de manier van inzameling en scheiding van afval. Naast de afweging of veranderingen voor alle inwoners praktisch uitvoerbaar zijn, heeft effectiviteit de voorkeur boven modelpolitiek. UdenPLus beschouwt verder de agrarische sector als een belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van Uden. Agrariërs zijn een onlosmakelijk onderdeel van de cultuur van Uden, Volkel en Odiliapeel. 

UdenPlus stimuleert de vestiging van nieuwe, schone, duurzame en innovatieve bedrijven en zet het mes in het veelvoud aan regels voor het bedrijfsleven. Ondernemers worden aangemoedigd om producten, diensten en activiteiten te ontwikkelen op het gebied van recreatie/toerisme en natuurbeheer, gericht op de (internationale) promotie van Uden, Volkel en Odiliapeel. Daarbij krijgen lokale bedrijven, rekening houdend met Europese regelgeving, voorrang bij de gunning van opdrachten vanuit de gemeente.