Eenzaamheid!

Foto16.jpg

Burgers worden te weinig betrokken bij beslissingen die hen aangaan. Door dit te veranderen, wordt een waardevol signaal afgegeven in de samenleving en het gevoel van uitsluiting voorkomen. Een buurtgemeenschap waar een hoge mate van "er bij horen” wordt beleefd, beperkt de gevoelens van eenzaamheid en versterkt het gevoel dat er iemand in de buurt is als de situatie daar om vraagt. De sociale veiligheid is erbij gebaat als de zichtbaarheid van de politie op straat verbetert. 

UdenPlus ondersteunt kwetsbare groepen in onze Udense gemeenschap. Zowel jong als oud kunnen worden ondersteund door maatregelen die deelname aan de samenleving bevorderen. Het stimuleren van activiteiten waarbij of waarom gelachen kan worden, voor eenzame ouderen maar zeker ook voor jongeren, geeft dankbaarheid en levert gezonde ontspanning.