Vluchtelingen!

foto20.jpg

Nieuwkomers en statushouders worden gefaciliteerd om aansluiting te vinden bij de Udense samenleving mits zij zich - met wederzijds respect - aanpassen aan de culturele waarden van onze gemeenschap. 

UdenPlus volgt het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid met een minimale opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst. Economische vluchtelingen worden actief geweerd.