Inzet op sport en kunst & cultuur

Cultuur.jpg

Onder andere door kunst- en cultuur(educatie), maar ook door sportactiviteiten, krijgen zowel jongeren als ouderen een beter welzijn. Muzieklessen op school, de inzet van een buurtsportcoach en de organisatie van kunst- en cultuurevenementen zorgen ervoor dat mensen zich eerder op hun plek voelen in een gemeente en zelf ook actief worden.

UdenPlus vindt een divers activiteitenaanbod belangrijk, dat voor iedereen toegankelijk is. Het zorgt er voor dat jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en optimale kansen krijgen om actief te zijn in de gemeente Uden.