Op weg naar een Zorgzame Buurt

Goede relaties houden ons gezond en gelukkig.

Goede relaties houden ons gezond en gelukkig.

Regelmatig worden we opgeschrikt door het nieuws dat mensen in hun woning waren gestorven, zonder dat iemand dat had opgemerkt. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, vooral bij ouderen. Ze verliezen hun partner, hun sociaal netwerk krimpt in of verliezen de verbinding met hun buurt en slagen er niet meer in om nieuwe relaties tot stand te brengen. Eenzaamheid is een probleem van jong en oud.

Maar ook mensen zonder die kwetsbaarheid ervaren vaak eenzaamheid, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Zelfs op het werk voelen nogal wat mensen zich erg eenzaam te midden van alle sociale drukte op de werkvloer, in het team waar ze deel van uitmaken.

Wat is dat toch in onze samenleving? En kan een lokale overheid hier iets aan doen? Hoe kan een lokale overheid van betekenis zijn zodat alle inwoners zich gelukkig kunnen voelen, levenskwaliteit hebben, in hechte en warme gemeenschappen leven waar iedereen er gewoon bij hoort?

Een Zorgzame Buurt is een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Waar het gaat om de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt door wonen, welzijn en zorg met elkaar te verbinden.

Is de omgeving toegankelijk en veilig voor iedereen, kunnen ouderen zelfstandig wonen, zijn diensten en voorzieningen voor het dagelijks leven gemakkelijk bereikbaar, krijgen buren, familie en vrijwilligers ondersteuning om anderen zo goed mogelijk te helpen en wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden.

Door de motie van UdenPlus kunnen buurten en wijken makkelijker een beroep doen op de gemeente om activiteiten - gericht op verbetering van de leefbaarheid in de buurt of van de wijk te vergoten - ook financieel te faciliteren. Met het college van de gemeente Uden is afgesproken alle aanvragen eind volgend jaar te evalueren.