Eenzaamheid in een leeftijdsvriendelijke gemeente!

foto16b.jpg

Eenzaamheid kan niet los worden gezien van sociaal isolement, rouw, verdriet en depressie. Vaak afhankelijk van een gemis aan een intieme relatie, betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen of is een gevolg van een gevoel van zinloosheid.

Het psychisch, fysiek  en maatschappelijk gevolg van eenzaamheid is een veelkoppig monster die onder andere leidt naar dementie, verslaving, hart- en vaatziekte, slaapproblemen, naast schooluitval en ziekteverzuim op het werk.

Uden Plus vindt dat binnen een leeftijdsvriendelijke gemeente meer aandacht moet zijn voor eenzaamheid.