Communicatie over zorg!

In een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn burgers goed geïnformeerd over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van maatschappelijke instellingen. Een sociale kaart met daarop gegevens van deze instellingen voldoet vaak niet als mensen acuut een beroep willen doen op ondersteuning. Gemeenten die één telefoonnummer hebben voor dringende vragen over uiteenlopende zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn, hebben een voorsprong t.o.v. gemeenten die zich enkel van een sociale kaart bedienen. Omdat steeds meer een beroep wordt gedaan op de hulpvaardigheid van de burger voor zijn of haar buurtbewoner en omdat mantelzorgers meer belast worden dan in het verleden is een goed samenspel tussen professionele zorgverleners, welzijnswerkers, vrijwilligers en mantelzorgers geboden.

Hoe goed weten mensen de instanties te vinden die zij nodig hebben bij acute nood? Heeft de gemeente één nummer waarop inwoners direct hulp kunnen vragen in sociale noodgevallen? Worden zorg- en welzijnsinstellingen gesubsidieerd voor ondersteuning of scholing van groepen vrijwilligers en mantelzorgers? Waar is een professionele achterwacht geregeld in situaties waar de zorgzame buurt tot op zekere hoogte ondersteuning kan en wil bieden? Hoeveel maatschappelijke instellingen in de gemeente Uden hebben het etiket ‘seniorenvriendelijk’?       

Voor UdenPlus zijn een goede communicatie en informatie belangrijke voorwaarden voor zelfredzaamheid van mensen en voor het vinden van de juiste ondersteuning!