UdenPlus is een onafhankelijke lokale partij!

UdenPlus streeft naar een leeftijdsvriendelijke gemeente voor alle inwoners van Uden, Volkel en Odiliapeel met een open oog voor alle (kwetsbare) groepen in de samenleving. UdenPlus is een anders dan anders lokaal alternatief voor jong en oud. Niet links en niet rechts.

Juist in deze tijd zal de gemeente Uden haar sociale gezicht moeten tonen. Tot voor kort had geen enkele partij de gevolgen van de vergrijzing in beeld. Uden, Volkel en Odiliapeel vergrijzen en het aantal jongere en oudere mensen dat op hulp van anderen zal zijn aangewezen, groeit sterk. Tegelijkertijd voert de Nederlandse overheid een beleid dat erop gericht is dat mensen die beperkingen ondervinden, thuis blijven wonen. Om een voorbeeld te noemen: op dit moment verblijft één op elke vijf mensen die met dementie te kampen heeft in een zorginstelling. Over 15 jaar zal dit nog maar één op de tien zijn. De drempel om voor een zorginstelling in aanmerking te komen, wordt steeds hoger.

randloos en plusloos.png

Volg ons op Twitter en Facebook!