Inspraak en medezeggenschap!

In een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn het gemeentebestuur, raadsleden en ambtenaren in voortdurend overleg met burgers en met vertegenwoordigers of belangenbehartigers van groepen burgers. De gemeente stelt zich dienend op. Medezeggenschap van burgers is hét uitgangspunt en burgerinitiatieven die de kwaliteit van de buurt, de wijk, de kern of de gemeente verbeteren, worden ondersteund.

Hoeveel inwoners van de gemeente Uden weten hoe het staat met een eventuele fusie met een of meer andere gemeenten? Vinden sportverenigingen voldoende gehoor bij de gemeente? En hebben wijkraden de mogelijkheid om de belangen van de buurtbewoners in goed en geregeld overleg over te brengen aan de gemeentelijke instanties? Hebben Volkel en Odiliapeel echte inspraak als het over hun lokale belangen gaat? En luistert in al deze voorbeelden de gemeente dan ook echt of voert zij alleen het beleid uit dat achter het bureau op het gemeentehuis is gemaakt? 

Deze en veel meer vragen zullen voor UdenPlus positief moeten worden beantwoord!