UdenPlus onderscheidt zich door een samenhangend programma voor een leeftijdsvriendelijke gemeente!

Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een gemeente waar burgers meepraten en meebeslissen. Het is een gemeente met aandacht voor een rijk aanbod aan woningen en voor een inrichting van de openbare ruimte die mensen aanspreekt. In een leeftijdsvriendelijke gemeente doen alle mensen mee. Het activiteitenaanbod is er divers en voor iedereen toegankelijk. Niemand wordt buitengesloten en ontmoetingsplaatsen bevorderen de sociale contacten.

Mensen, van jong tot oud,  voelen zich veilig in een leeftijdsvriendelijke gemeente, zowel in het verkeer als in hun buurt. Een leeftijdsvriendelijke gemeente informeert haar burgers goed en communiceert met de burger op een wijze die voor iedereen te begrijpen is. Professionele maatschappelijke instellingen, zoals een ziekenhuis of een zorginstelling, verbreden de kennis van vrijwilligers en mantelzorgers en doen zo nodig dienst als achterwacht.

Foto5.jpg

Inspraak en medezeggenschap!

UdenPlus wil de medezeggenschap van burgers  voor het woonplezier in de gemeente en voor een gezellige en prettige buurt versterken.

Foto6.jpg

Wonen!

UdenPlus maakt werk van wonen! Kwalitatieve en betaalbare huisvesting heeft een positieve invloed op de gezondheid en levenskwaliteit als mensen zelfstandig en actief ouder kunnen worden in hun eigen omgeving. 

foto7.jpg

Veiligheid!

UdenPlus richt zich op verkeersveiligheid en sociale veiligheid, op bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen en belangrijke voorzieningen en op voldoende comfort in de gebouwen.

Foto8.jpg

Aandacht voor elkaar!

UdenPlus richt zich op burgerparticipatie, op het benutten van kwaliteiten van senioren die de arbeidsmarkt hebben verlaten, op burgers die iets voor anderen willen betekenen en op het behoud van werkgelegenheid voor mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn en op uitbreiding met belangrijke voorzieningen.

 
foto9.jpg

meedoen!

UdenPlus richt zich op meedoen in de gemeente door iedereen.

foto10.jpg

Mobiliteit!

UdenPlus besteedt aandacht aan een beter en milieuvriendelijk vervoer voor kwetsbare mensen.

Foto11.jpg

Respect en gelijkwaardigheid!

UdenPlus bevordert respect tussen mensen en het niet buitensluiten van mensen.

foto12d.jpg

Communicatie over zorg!

UdenPlus nodigt de gemeente en woon-, zorg- en welzijnsinstellingen uit de communicatie en informatie naar de burgers te verbeteren en vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen.