Meedoen!

Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een gemeente die bruist van activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen, ongeacht de leeftijd of het inkomen van mensen. In een leeftijdsvriendelijke gemeente krijgt het behoud en zo mogelijk uitbreiding van werkgelegenheid veel aandacht, omdat een vast inkomen belangrijk is voor het zelfbeeld van mensen en een voorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving. Een leeftijdsvriendelijke gemeente houdt van haar jeugd en wil die aan zich binden.

Beseffen we hoe belangrijk de detailhandel is voor Uden en hoeveel werkgelegenheid vliegbasis Volkel en ziekenhuis Bernhoven verschaffen? Ondersteunt de gemeente jonge, startende ondernemers die Uden de werkgelegenheid voor de toekomst brengen? Maken we wel genoeg werk van de mogelijkheden voor recreatieve bedrijven in de Maashorst? In welke mate worden particuliere initiatieven door onnodige regelgeving belemmerd? Werkt de gemeente actief mee met ondernemers die willen bijdragen aan werkgelegenheid voor juist die burgers die nu buiten de boot vallen? Denken we in oplossingen of in problemen? Hoe gaan we om met mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar die willen worden ingezet voor maatschappelijke projecten? Welke mogelijkheden zouden Avans, Fontys en/of de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) kunnen bieden om HBO-onderwijs in Uden te laten volgen en hoe maken we dat voor die instellingen aantrekkelijk? Zijn we er echt van doordrongen hoe belangrijk sport is voor iedereen, maar zeker voor de jeugd? Denken we echt goed genoeg na bij vraagstukken omtrent subsidies voor sporten die wat minder in de publiciteit staan? Wat is de visie over een (semi-)topsportklimaat in Uden c.q. de visie over muziek-en cultuurevenementen die jongeren aan Uden binden? 

UdenPlus spant zich in voor een bloeiend ondernemersklimaat en werkgelegenheid. Een belangrijk doel is om mensen mee te laten doen aan activiteiten. Maar ook het voorkomen of opheffen van sociaal isolement en het behoud van de jeugd binnen de gemeenschap.