Aandacht voor elkaar!

Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een gemeente waar burgers omzien naar elkaar. Een gemeente waar mensen elkaar ondersteunen als hulp geboden is; waar senioren klaarstaan voor hun kleinkinderen en jongeren ouderen helpen. Het is een gemeente waar mantelzorg de gewoonste zaak van de wereld is, waar vrijwilligerswerk hoog staat aangeschreven en waar jongeren en ouderen van elkaar leren zowel in als buiten de arbeidssituatie. Er is begrip voor dat inwoners van Volkel en Odiliapeel een eigen cultuur hebben en die ook graag willen behouden. Het bestuur van een leeftijdsvriendelijke gemeente denkt niet eerst in vaste regels, maar vooral vanuit de vraag van haar inwoners en past zo nodig en waar mogelijk de regels aan die vraag aan. Ontmoetingsplaatsen die herkenbaar en uitnodigend zijn, bevorderen het elkaar ontmoeten, het meedoen en het erbij horen. Activiteiten die de gezondheid van mensen bevorderen, worden ondersteund, evenals activiteiten die erop gericht zijn vereenzaming van mensen tegen te gaan.

Bevordert de gemeente buurtgerichte activiteiten die de bewoners met elkaar in contact brengen? Gaan de ambtenaren regelmatig de straat op om te luisteren naar behoeften van de inwoners? Waarom is de balie van het gemeentehuis tussen de middag gesloten? Worden activiteiten die tot doel hebben jonge mensen en senioren van elkaar te laten leren en met elkaar activiteiten te doen, voldoende ondersteund? Waarom mag er in De Schakel geen bruiloft voor Volkelenaren worden gevierd? Wat doet de gemeente met de resultaten van enquêtes, worden deze ook meegenomen in de besluitvorming en zo ja waaruit blijkt dat? Waarom is de Markt niet altijd het hart van Uden in plaats van het grootste deel van het jaar een parkeerplaats? De Markt als kloppend Udens hart en als centrale plaats voor cultuur en ontmoeting! Heeft theater Markant middag- of ochtendprogramma’s voor senioren, omdat bekend is dat veel senioren niet in de avonduren de deur uitgaan? Is er een jaarlijkse gezondheidsbeurs waar iemand zijn gezondheid kan laten testen en adviezen kan krijgen op het gebied van bewegen, voeding en gemakken voor in de woning? Hoeveel beweegtuinen zijn er in ‘seniorrijke’ buurten? Waarom zou in het Bevrijdingspark in Uden niet een bewegingstuin kunnen worden ingericht? Waarom staan het gymonderwijs en muziekonderwijs door vakleerkrachten op basisscholen onvoldoende op het programma en is schoolzwemmen helemaal verdwenen? Waarom hebben grote supermarkten en andere detailhandelswinkels geen toiletvoorziening, terwijl veel kwetsbare mensen om die reden geen boodschappen gaan doen? 

UdenPlus bevordert de aandacht voor elkaar en voor de gezondheid van de Udenaren en stelt het gemeentebestuur weer in dienst van de inwoners!