De Programmaraad  bewaakt het programma van UdenPlus en ondersteunt de fractie in de gemeenteraad.

Tinie Kardol Uden is al bijna 50 jaar mijn woonplaats. Er is heel wat veranderd in Uden in de loop van de jaren, zoals de opbouw van de bevolking. Vraagstukken als verkeersveiligheid, met name voor jonge kinderen, en sociale veiligheid, vooral voor de oudere inwoners, zijn belangrijker geworden. Bovendien vraagt het behoud van jongeren voor Uden om aandacht. Onderwijsvoorzieningen, ook op het niveau van hoger beroepsonderwijs, en voldoende werkgelegenheid zijn daarvoor van belang. Inwoners van de gemeente Uden zijn betrokken bij hun gemeente en het besturen van de gemeente is pas dan succesvol als de inwoners zich herkennen in de beslissingen en deel hebben genomen aan de besluitvorming.        

Tinie Kardol

Uden is al bijna 50 jaar mijn woonplaats. Er is heel wat veranderd in Uden in de loop van de jaren, zoals de opbouw van de bevolking. Vraagstukken als verkeersveiligheid, met name voor jonge kinderen, en sociale veiligheid, vooral voor de oudere inwoners, zijn belangrijker geworden. Bovendien vraagt het behoud van jongeren voor Uden om aandacht. Onderwijsvoorzieningen, ook op het niveau van hoger beroepsonderwijs, en voldoende werkgelegenheid zijn daarvoor van belang. Inwoners van de gemeente Uden zijn betrokken bij hun gemeente en het besturen van de gemeente is pas dan succesvol als de inwoners zich herkennen in de beslissingen en deel hebben genomen aan de besluitvorming.        

Rietje Methorst De laatste decennia is de samenstelling van de bevolking aan het “vergrijzen”, dit zal zich ook de komende jaren doorzetten. Meer mensen zullen bijvoorbeeld afhankelijk worden van de WMO. Anderzijds willen jongeren graag een eigen woonruimte, maar op dit moment is het aanbod niet toereikend. Voor mij is UdenPlus een verrijking van onze samenleving met inzet voor een sociale, dynamische en leeftijdsvriendelijke gemeente Uden. Met mijn maatschappelijke en sociale taken als vrijwilliger in Uden, al bijna 15 jaar, heb ik me dan ook zonder meer verbonden aan UdenPlus.

Rietje Methorst

De laatste decennia is de samenstelling van de bevolking aan het “vergrijzen”, dit zal zich ook de komende jaren doorzetten. Meer mensen zullen bijvoorbeeld afhankelijk worden van de WMO. Anderzijds willen jongeren graag een eigen woonruimte, maar op dit moment is het aanbod niet toereikend. Voor mij is UdenPlus een verrijking van onze samenleving met inzet voor een sociale, dynamische en leeftijdsvriendelijke gemeente Uden. Met mijn maatschappelijke en sociale taken als vrijwilliger in Uden, al bijna 15 jaar, heb ik me dan ook zonder meer verbonden aan UdenPlus.

Cees Keizer UdenPlus is er voor iedereen! Ongeacht leeftijd, politieke kleur, sociale achtergrond of religie. Leeftijdsvriendelijk denken staat centraal bij UdenPlus. Een gemeente waar mensen zich veilig voelen, zowel in het verkeer als in hun buurt. Een leeftijdsvriendelijke gemeente informeert haar burgers goed en communiceert op een wijze die voor iedereen te begrijpen is.

Cees Keizer

UdenPlus is er voor iedereen! Ongeacht leeftijd, politieke kleur, sociale achtergrond of religie. Leeftijdsvriendelijk denken staat centraal bij UdenPlus. Een gemeente waar mensen zich veilig voelen, zowel in het verkeer als in hun buurt. Een leeftijdsvriendelijke gemeente informeert haar burgers goed en communiceert op een wijze die voor iedereen te begrijpen is.

Berry Dufornee Nieuwsgierig, open, mens, maar ook ongeduldig. Zomaar een paar typeringen van mij. Mijn hele werkzame leven ben ik bezig geweest met mensen, als hun leider, coach of hulpverlener. En dat in veel landen, van Taiwan en Mongolië tot Panama en Brazilië. Van de USA tot Rusland, Tunesië en Turkije en overal trof ik weer nieuwe interessante mensen en zaken maar ook punten waarvan ik me afvroeg: Kan dat niet beter?

Berry Dufornee

Nieuwsgierig, open, mens, maar ook ongeduldig. Zomaar een paar typeringen van mij. Mijn hele werkzame leven ben ik bezig geweest met mensen, als hun leider, coach of hulpverlener. En dat in veel landen, van Taiwan en Mongolië tot Panama en Brazilië. Van de USA tot Rusland, Tunesië en Turkije en overal trof ik weer nieuwe interessante mensen en zaken maar ook punten waarvan ik me afvroeg: Kan dat niet beter?