Respect en gelijkwaardigheid!

In een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn mensen vriendelijk voor anderen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst of religie. De gemeente Uden heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een gemeenschap van mensen van verschillende nationaliteiten. Onze natuurlijke gastvrijheid staat borg dat ook statushouders zich thuis voelen in Uden. UdenPlus gaat er vanuit dat deze mensen hun best doen om aansluiting te vinden in onze gemeenschap. Maar ook mensen met psychische klachten die niet of niet langer zijn aangewezen op verblijf in een instelling verdienen ons respect. In dit tijdperk van vergrijzing en bijkomstige fysieke en mentale klachten, zijn een wakend oog en een begripvolle houding van medeburgers van vitaal belang.

Zijn er groeperingen in Uden die geen aansluiting vinden? Heeft het initiatief van supermarkten om mensen met geheugenstoornissen ter wille te zijn navolging gekregen? Zijn er buurten in de gemeente Uden waar de acceptatie van mensen met een bepaalde handicap of van statushouders onvoldoende is en zo ja welke initiatieven worden genomen om de acceptatie te vergroten? Hoe actief zijn Udense instanties om laaggeletterdheid aan te pakken? Wat wordt gedaan om mensen, die hier niet mee zijn opgegroeid bij te brengen hoe de digitale wereld in elkaar zit? Stimuleert de gemeente het middelbaar onderwijs om generaties bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door leerlingen op dit gebied scholing te laten geven aan senioren? Hoeveel senioren die met pensioen zijn, worden benaderd door het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het beroepsonderwijs om hun kennis en inzichten over te dragen aan jongere generaties? En hoeveel initiatieven zijn er om jonge mensen uit te nodigen kwetsbare medeburgers te ondersteunen?

Voor UdenPlus telt elke inwoner uit de gemeente Uden!