Veiligheid!

Een leeftijdsvriendelijke gemeente is een gemeente waar kinderen, volwassenen en senioren zich veilig voelen in het verkeer, in hun huis en op straat.

Zijn er voldoende en de juiste maatregelen om het verkeer veiliger te maken? Hebben de planologen die de straten in Uden ontwerpen goed en in overleg met omwonenden in de praktijk gekeken hoe hun ideeën uitwerken? Schrikken de borden die zijn geplaatst bij scholen om het verkeer attent te maken op overstekende kinderen, snelheidsduivels voldoende af? Hoe vaak worden mensen niet gehinderd door slechte voetpaden of trottoirs die ineens eindigen, zodat het met een kinderwagen, rollator, rolstoel of scootmobiel een hele klus wordt om veilig over te steken? Moeten doorgaande wegen in de bebouwde kom breder worden gemaakt, zodat ambulances niet vast komen te staan of dat passerende vrachtwagens een bedreiging vormen voor fietsers? Waarom durven veel senioren als het donker is de deur niet meer uit? Is het belangrijker dat een BOA controleert of een auto in het sportpark niet per ongeluk met een wiel in de berm staat, dan dat deze in de uitgaansgebieden loopt en de veiligheid verhoogt? Worden de Udense burgers voldoende geïnformeerd over het voorkomen van inbraak? Zijn de straten voldoende verlicht en is de politie voldoende zichtbaar? Worden personen die in een buurt regelmatig overlast bezorgen snel en voldoende aangepakt?

UdenPlus gaat in gesprek met buurtbewoners om te horen wat en waar de echte problemen zijn met betrekking tot veiligheid en zal plannen aanleveren c.q. ondersteunen om deze problemen op te lossen!