Wonen!

Een leeftijdsvriendelijke gemeente heeft een ruim, divers, duurzaam en geschikt woningaanbod voor haar burgers. Hierbij moet de gemeente de eigenaren van leegstaande bedrijfspanden in en rond het centrum stimuleren om deze weer als bedrijfsruimte te gaan gebruiken of anders geschikt te maken voor bewoning.

Hoe zit het met de beschikbaarheid van huurwoningen voor jonge mensen die op zichzelf willen gaan wonen? Hoe zit het met de geschiktheid van woningen voor mensen met fysieke beperkingen? Zijn er mogelijkheden voor nieuwe woonvormen? Speelt de gemeente in op nieuwe ontwikkelingen qua woonwensen, zoals kleine eenpersoonswoningen of nieuwe samenlevingsvormen? Worden de woningen voor specifieke doelgroepen op de meest logische locatie gebouwd? Zijn er nu, maar zeker in de nabije toekomst, voldoende geschikte woningen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Geeft de gemeente voldoende bekendheid aan (subsidie)regelingen om noodzakelijke aanpassingen in de woning te doen zodat het streven om ouderen en mensen met beperkingen langer thuis te laten wonen ook echt waargemaakt kan worden?

 UdenPlus zet deze onderwerpen op de politieke agenda!